Om oss 

Kommunutbildarna Axelsson & Gåsste AB bildades 2016. 

Företaget består av de två grundarna Ove Axelsson och Hans Gåsste som båda är förvaltningssocionomer och har lång erfarenhet av arbete i offentlig sektor. Båda två har sin bakgrund i kommunal förvaltning och har mångårig erfarenhet som kommunsekreterare och utredare i olika kommuner. De två har därutöver mångårig erfarenhet som certifierade kommunala yrkesrevisorer, utbildare och rådgivare inom revisions- och konsultföretaget PWC. Under tiden på PWC har vi tillsammans hållit över 500 uppskattade utbildningar inom såväl kommuner som landsting, stat och Svenska kyrkan. Ove och Hans har också varit uppdragsledare för ett stort antal revisions- och rådgivningsuppdrag.

Erfarenheten innebär stor förståelse för, och kunskap om, villkoren för såväl politikens som förvaltningens olika roller och ansvar. Vi har erfarenhet och kunskap om det viktiga samspelet mellan politiken och förvaltningsorganisationen samt de olika processerna i politiskt styrda organisationer.